20 de proiecte vor fi dezbătute în cadrul noii ședințe a Consiliului Local Dej

Consiliul Local al Municipiului Dej se va întruni în cadrul unei noi ședințe, în data de 28 septembrie a.c., începând cu ora 15:00. Ședința va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. zona de locuințe, Strada Frunzișului, generat de terenul înscris in C.F. 60803 cu Nr. cad 60803, solicitat de către domnul Socaciu Dorian Dan.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune Nr. 18 din 14 aprilie 2005.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. pentru construire Service auto pentru camioane și autoturisme generat de imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Bistriței Nr. 12/F, C.F. Nr. 51615 cu Nr. cad. 51615.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea constatării dreptului de proprietate privată a unor imobile situate în intravilanul Municipiului Dej.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Nomenclatorului stradal al Municipiului Dej.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru extindere drumuri și rețele utilități, incubator de afaceri de producție, cantină și clădire administrativă, hale industriale de producție și depozitare, service și minimarket, stație alimentare combustibil, sală de sport multifuncțională, platformă colectare deșeuri pentru rezidenții parcului, amenajare spații verzi, amenajare bazin apă, amenajare capelă, centrală solară fotovoltaică, împrejmuire perimetru parc cu gard de sârmă, sistem supraveghere și gard viu.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Nr. II la Hotărârea Consiliului Local Nr. 79/29 iunie 2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de posturi pentru Spitalul Municipal Dej.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al bugetului local al Municipiului Dej al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul al II – lea al anului 2017.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Dej.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea reprezentanților consiliului local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Dej.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cantității de 628 m.c. din 708 m.c. masă lemnoasă pe anul 2017 din trupul de pădure Cetan, Ighiș și Bungăr, proprietatea Municipiului Dej.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 76,85 m.p. din imobilul situat în Municipiul Dej, Piața Bobâlna Nr. 8 – 10, cu destinația comerț.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 3,5 m.p. din imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Piața Bobâlna Nr. 8 – 10

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioadă de 20 de ani a Hotei pentru lucrul cu citostatice bio 160CYTO către Spitalul Municipal Dej.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea unităților de învățământ preuniversitar, a bunurilor imobile, proprietate publică a Municipiului Dej, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru, Caietului de sarcini, modelului de Contract de închiriere, modelului de Contract de utilizare temporară și a Listelor de tarife, în vederea închirierii și utilizării temporare a spațiilor și terenurilor de sport din unitățile de învățământ preuniversitar aflate pe raza Municipiului Dej.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Dej și al bugetului instituțiilor finanțate integral din venituri proprii.

18. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgență în sumă totală de 360.000 lei ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase din data de 17 septembrie 2017.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional Nr. 1 la Contractul de delegarea a Serviciului de Transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Dej, Nr. 2506/2 februarie 2016.

20. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Related posts

Leave a Comment