Ședință nouă la Consiliul Local Dej. 17 proiecte se află în atenția autorităților

Consilierii locali dejeni se întrunesc în cadrul unei noi ședințe care se va desfășura în data de 27 februarie a.c. Întâlnirea va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, începând cu ora 16:00.

Printre cele 17 proiecte pe care consilierii le vor dezbate, se numără aprobarea majorării tarifelor de transport cu autobuze în municipiu, aprobarea listei de proprietăți pentru repartizarea locuințelor sociale sau soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune Nr. 94/2281 din 5 aprilie 1995.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înregistrării în domeniul public al Municipiului Dej și înscrierea în C.F. a terenului în suprafață de 893 m.p. cu Nr. topo. 3178/2, situat în Municipiul Dej, Strada Dealul Viilor.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reducerii/scutirii de la plata impozitului pe clădiri și teren pentru ASOCIAȚIA VIITORUL COPIILOR RAMSAU – DEJ.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 2 la Contractul de concesiune Nr. 27 din 1 iunie 2005.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor de transport cu autobuze în Municipiul Dej.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de proprietăți pentru repartizarea locuințelor sociale întocmită de către Comisia constituită conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Dej Nr. 72 din 19 iulie 2012.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Nr. II la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 132/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Dej şi serviciile subordonate.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special domnului consilier local Lazăr Nicolae la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Centrul Agro Transilvania S.A. Cluj din data de 28 februarie 2018, ora 10°°.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej însușit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr. 969/2002, coform Anexei.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Dej pe anul 2018.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării a două terenuri situate în Municipiul Dej, Strada Ecaterina Teodoroiu în suprafață de 2.277 m.p., respectiv 1.325 m.p.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării a două imobile situate în Municipiul Dej, Strada Mărășești Nr. 18, identificat prin C.F. 52865 și C.F. 60869.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea constatării dreptului de proprietate și prima înscriere a imobilului identificat în C.F. 50676, în suprafață de 14.163 m.p.

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al imobilului înscris în C.F. 61005 și comasarea imobilelor înscrise în C.F. 61005 și C.F. 60336.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelării imobilului înscris în C.F. 60352.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici, inclusiv Anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin Proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic “Constantin Brâncuși” Dej, în vederea creșterii gradului de participare la învățământul profesional și tehnic.

17. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Related posts

Leave a Comment