Anunț pentru obținerea avizului de mediu, Dej


Municipiul Dej, în calitate de titular, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004 , în vederea obținerii avizului de mediu pentru Amenajament Fond Forestier proprietate publică aparținând Municipiului Dej – U.P VIII Dej, situat în jud. Cluj, extravilanul Municipiului Dej, extravilan, fnr.

Prima versiune a planului, poate fi consultată la sediul titularului , strada 1Mai Nr.2,din data de 12.05.2017 între orele 8-14.Publicul interesat poate transmite , în scris , comentarii și sugestii până la data de 31.05.2017 la APM Cluj , Calea Dorobanților nr.99 , cod 400609 , fax 0264-412914 , e-mail office@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni – vineri, între orele 9-14.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close