Consiliul Local Dej se întrunește într-o nouă ședință


Consiliul Local al Municipiului Dej se va întâlni în cadrul unei noi ședințe care va avea loc în data de 27 aprilie 2017, începând cu ora 15:00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii lotului pentru construire locuință situat în Municipiul Dej, Strada George Mânzat, Nr. 10, atribuit conform Legii Nr. 15/2003, republicată.
  2. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului adițional Nr. 2 la Contractul de concesiune Nr. 11/9595 din 14 octombrie 1997.
  3. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului înscris în C.F. Dej Nr. 50278, situat în Municipiul Dej, Strada Dobrogeanu Gherea.
  4. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 11 din data de 31 ianuarie 2011.
  5. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului înscris în C.F. Nr. 51119.
  6. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență doamnei Rogozan Maria, domiciliată în Municipiul Dej, Strada Pepineriei Nr. 22, județul Cluj, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate cu repararea imobilului afectat de incendiul din data de 3 aprilie 2017.
  7. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea adoptării Regulamentului de organizare, administrare, exploatare și funcționare a Parcului balnear „Toroc”.
  8. 8. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Dosarele cu materialele prezentate la ordinea de zi pot fi ridicate de către consilieri, începând cu data de 21 aprilie 2017, ora 15,00 de la Secretariatul Consiliului Local din sediul Primăriei Municipiului Dej – Camera Nr. 15.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close