Deputatul Cornel Itu își prezintă raportul de activitate


Deputatul PSD din Dej ne-a trimis un bilanț la sfârșitul primei sesiuni parlamentare din noul mandat.

La sfarșitul primei sesiuni parlamentare, respectând un bun obicei, mi-am propus să fac un bilanţ al realizărilor din 2017 şi o actualizare a obiectivelor viitoare. Consider că o astfel de abordare realistă a sesiunii parlamentare ce tocmai s-a încheiat oferă o analiză a rezultatelor muncii depuse şi, totodată, dă un impuls pentru a continua şi duce la bun sfârşit proiectele începute.

În continuarea acestui raport voi prezenta principalele domenii în care am realizat intervenții pe baza problemelor semnalate de către instituții și cetățeni din județul Cluj. Aceste intervenții s-au concretizat sub forma interpelărilor, întrebărilor și proiectelor legislative.

În domeniul infrastructurii, am depus trei interpelări și un proiect legislativ. Una dintre interpelări se referă la  parapetele şi bordurile montate de CNADNR pe mijlocul drumului naţional DN E60, pe raza comunei Feleacu, pe post de separatoare de sensuri, care afectează grav intervenţia echipajelor în caz de accident. A doua interpelare sesizează problemele de construcţie la centura ocolitoare a municipiului Gherla. Referitor la această problemă, din anul 2011 pană în prezent am inițiat trei intervenții. De asemenea, printr-o  altă intervenție concretizată în forma unei interpelări, am solicitat, pentru a patra oară în perioada celor 3 mandate, clarificări cu privire la construcția centurii  ocolitoare a municipiului Dej.

Proiectul legislativ, care este în prezent spre aprobarea Senatului, se referă la Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor și presupune obligativitatea administratorului de căi ferate de a asigura vizibilitatea barierelor la trecerile de cale ferată.

În domeniul infrastructurii amintesc de rezolvarea unei probleme (semnalată printr-o interpelare încă din anul 2015) care a afectat considerabil siguranța circulației rutiere la Dej. Trecerea de cale ferată de la intrarea în orașul Dej dinspre Gherla( zona OMV) va fi modernizată, urmând să fie prevăzută cu instalație de semnalizare a apropierii trenurilor, semibariere. În județul Cluj, urmează să fie modernizate alte două treceri de cale ferată, dintre care una este cea de la Jucu. În toată țara, vor fi instalate aproximativ 70 de instalații optice și acustice.

În ceea ce privește domeniul absorbției fondurilor europene, am depus două interpelări. Prima se referă la modul de corelare, în timp, între investiţiile în infrastructură publică finanţate prin programe europene diferite. Cea de-a doua sesizează probleme referitoare la semnarea contractelor de finanțare pentru proiecte din POR.

Un alt domeniu care face obiectul preocupărilor mele în activitatea parlamentară din această sesiune este legislația domeniului silvic. În acest sens, am inițiat o interpelare către  Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor prin care am semnalat unele clarificări pentru Legea 144/2000, numită generic Legea moţilor din Munţii Apuseni.

În domeniul sănătății, inițiativele mele s-au concretizat într-o întrebare, o interpelare și două proiecte legislative. Întrebarea adresată Ministrului Afacerilor Interne cere aprobarea  transmiterii terenului și a centrului postcură din comuna Mica în administrația Consiliului Local Mica, după obținerea tuturor negațiilor din partea structurilor din cadrul MAI. Am semnalat situația acestui centru în alte interpelări în perioada 2013-2014.

În ceea ce privește textul interpelării, acesta face referire la necesitatea achiziționării de noi ambulanțe pentru ISU Cluj, din cauza gradului ridicat de uzură al celor existente și a cheltuielilor foarte ridicate pentru repararea acestora. De asemenea, în urma unor discuții cu d-nul secretar de stat Raed Arafat, am obținut sprijinul dansului, iar ISU Cluj va primi 340 mil lei pentru repararea a trei ambulanțe.

La Dej, proiectul modernizării spațiului destinat stației de ambulanță și a Centrului de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Municipal Dej a fost finalizat cu ajutorul fondurilor alocate (2.4 mld lei) datorită numeroaselor interpelări  pe care le-am înaintat Ministrului Sănătății.

Unul dintre cele două proiecte legislative se referă la finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino “, iar celălalt propune modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prin obligativitatea aprobării cererilor din partea medicilor titulari sau membri corespondenți ai Academiei Romane și ai Academiei de Științe Medicale , profesori universitari și cercetători științifici de gradul I, doctori în științe medicale de prelungire a activității de la 65 la 70 de ani.

În domeniul educației, am înaintat o întrebare privind posibilitățile de finanțare pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale Vad. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2 au fost alocate fonduri în valoare de 3,667,104.00 lei pentru reabilitarea acestei unități de învățămant. De asemenea, susțin un proiect legislativ  pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale, care presupune implicarea consiliilor județene nu doar în organizarea concursurilor și a olimpiadelor, ci și în finanțarea premiilor pentru olimpici.

Pentru sectorul public, sunt în favoarea creșterilor salariale, iar acest sprijin s-a manifestat atat prin semnarea Proiectului Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cat și prin inițierea unei întrebări prin care am propus creșterea salariilor preoților care slujesc în spitale.

În domeniul apărării naționale am semnat un proiect de lege privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat. Pe baza acestui proiect, persoanele care vor desfășura activități de voluntariat vor beneficia de vechime în campul muncii, iar MAPN va avea posibilitatea contractării mai multor angajați cu pregătire militară.

După numeroase sesizări din partea crescătorilor de păsări, am adresat o întrebare Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind necesitatea introducerii categoriei păsărilor în lista animalelor cu drept de comercializare.

În sprijinul IMM-urilor, am depus o întrebare privind valabilitatea și aplicarea Hotărarii nr 937/2016 pentru instituiea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii.

Pentru sistemul unitar de pensii, am inițiat un proiect legislativ (Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice) prin care persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluare remanentă rezultată ca urmare a extracției și prelucrării de minereuri neferoase (…) respectiv Baia Mare, Zlatna, Copșa Mică, Câmpia Turzii, pe o rază de 8 km în jurul acestor localități beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare, cu doi ani, fără penalizări. În prezent, proiectul legislativ așteaptă rapoartele comisiilor. În următoarea perioadă a mandatului, voi pregăti un proiect legislativ similar celui pentru zonele menționate mai sus, de această dată pentru zona Dej, afectată în trecut de poluarea fabricilor din zona industrială.

De asemenea, sunt foarte mandru că proiectul TETAPOLIS s-a concretizat și că am dezvoltat la Cluj un parc tehnologic și științific important. Înfiinţarea TETAPOLIS are ca scop dezvoltarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare, prin creșterea colaborării dintre mediul economic și cel universitar. Mai mult de atat, s-au reîntors în țară primele cadre didactice în cercetare, atingandu-se astfel un alt obiectiv al proiectului.

Un alt proiect de suflet pentru zona Dej este înființarea Muzeului Locomotivelor. Avand în vedere existența exponatelor care nu sunt valorificate suficient, precum și un număr important care le vizitează anual, am propus spre dezbatere şi adoptare Proiectul de lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej.

În toate comunele din județul Cluj s-au aprobat, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, fonduri pentru modernizarea de creșe, grădinițe și școli, dispensare medicale. Au fost alocate fonduri și pentru lucrări de canalizare, stații de epurare și modernizare drumuri.

Pentru sesiunea parlamentară ce va începe în această toamnă, îmi voi concentra activitatea pe probleme specifice sportului, învățământului, sănătății și antreprenoriatului. Voi fi axat pe măsuri în domeniul sportului care vor veni în spijinul asociațiilor sportive și vor avea ca obiectiv creșterea performanței în acest domeniu. De asemnea, voi iniția în continuare demersuri pentru construirea centurii ocolitoare a municipiului Dej. În domeniul sănătății, alături de colegii mei din județul Cluj, vom milita pentru finalizarea proiectului de construcție a Spitalului Regional de Urgență la Cluj.

Un alt obiectiv pentru viitoarele sesiuni parlamentare este reprezentat de proiectul construcției centrelor de colectare a produselor agricole din zona Dej-Gherla (Lunca Someș), Turda-Campia Turzii (Lunca Arieșului), Huedin-zona de munte (pentru fructe de pădure, cartof, etc.).

 Voi continua să țin legătura cu autoritățile locale din județul Cluj, pentru a identifica lipsurile pe care le întâmpină comunitatea și a găsi soluții pentru rezolvarea, în parte, a fiecărei probleme.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close