Ședință la Primăria Dej. Vezi ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Dej se va întâlni în cadrul unei ședințe care va avea loc în data de 31 ianuarie a.c., ora 15,00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.

Pe ordinea de zi sunt trecute următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru construire hală metalică, în Municipiul Dej, Strada Vâlcele, Nr. 40, județul Cluj.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru: Schimbare de destinație din spațiu comercial și birouri în Spălătorie auto și vulcanizare la demisol, locuință de serviciu la mansardă, generat de imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Libertății, Nr. 6.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru: Schimbare de destinație din casă în clădire cu funcțiuni mixte: comerț, servicii, birouri, amenajare demisol, extindere, etajare și mansardare Corp 1 , modificare lucrări realizate cu AC 977/ 2001 cu etajare corp C 2, generat de imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 52.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Strada Regele Ferdinand I.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii dreptului de folosință gratuită, pe o perioadă de 99 ani, asupra terenului în suprafață de 2.505 m.p., înscris în C.F. Nr, 56868, în vederea edificării unei biserici ortodoxe, Parohiei “Sfântul Mucenic Mina” – Dej Triaj.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi preşcolar de stat şi particular, pentru anul şcolar 2017 -2018 în Municipiul Dej.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Municipiului Dej și administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării situației patrimoniului public al Municipiului Dej, cu privire la lungimi și suprafețe ale unor străzi conform Anexei, în vederea înscrierii în C.F. a acestora.

9. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice de asistență și reprezentare în Dosar civil Nr. 5609/117/2016 și Dosar civil Nr. 3427/219/2015.

10. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Dosarele cu materialele prezentate la ordinea de zi pot fi ridicate de către consilieri, începând cu data de 25 ianuarie 2017, ora 15,00 de la Secretariatul Consiliului Local din sediul Primăriei Municipiului Dej – Camera Nr. 15.

Related posts

Leave a Comment