Dej

Ajutor de la bugetul de stat pentru asigurarea serviciilor silvice


Primăria Municipiului Dej informează cetăţenii asupra procedurilor pe care persoanele îndreptăţite trebuie să le urmeze în vederea obținerii ajutorului de la bugetul de stat pentru asigurarea serviciilor silvice.

Actele necesare pentru această procedură sunt următoarele:

a) cerere;

b) documente, în copie certificată conform cu originalul, care atestă dreptul de proprietate asupra fondului forestier a cărui suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha;

c) adeverinţă, în original, prin care face dovada înregistrării terenului forestier şi că este titularul acestei înregistrări, eliberată de unitatea administrativ-teritorială;

d) copia actului de identitate a titularului dreptului de proprietate, certificată conform cu originalul;

e) declaraţie pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate, din care să rezulte că nu deţine în proprietate fond forestier cu suprafaţă totală mai mare de 30 ha;

f) declaraţie pe propria răspundere a titularului dreptului de proprietate din care să rezulte că nu desfăşoară activitate economică, potrivit art. 5 lit. b) din schemă;

În situaţia în care apar modificări în ceea ce priveşte documentaţia depusă în conformitate cu prevederile alin. (2), titularul dreptului de proprietate are obligaţia actualizării acesteia, în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării.

Dosarul care trebuie să conțină actele menționate mai sus trebuie depus anual până la data de 31 ianuarie, la ocolul silvic nominalizat.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close