Consilierii dejeni vor stabili, astăzi, valoarea taxelor și impozitelor pentru 2017


Consilierii dejeni vor stabili, la ședința de astăzi, nivelul taxelor și impozitelor pentru anul 2017.  Pe lângă acest aspect, vor mai fi duscutate și problemele legate de regulamentul activității de taximetrie în Dej, subvenționarea asociațiilor și fundațiilor de asistență socială, dar și proiectul referitor la bugetul Spitalului Municipal Dej și al Municipiului Dej.

Ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2017 de la bugetul local, în baza Legii Nr. 34/1998, a asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; a componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială; a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, a Grilei de evaluare a asociaţiilor şi fundaţiilor şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Dej a imobilelor conform Anexei și transmiterea dreptului de administrare în favoarea județului Cluj, asupra terenului în suprafață de 10.700 m.p, aferent obiectivului ”Închiderea depozitelor neconforme de deșeuri din județul Cluj”.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție la data de 30 septembrie 2016 al Spital Municipiul Dej.
 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli a Spitalului Municipal Dej pe anul 2016.
 6.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contului de execuție la data de  30 septembrie 2016 al Municipiul Dej.
 7.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Dej pe anul 2016.
 8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului obligațiilor fiscale restante la bugetul local al Municipiului Dej în vederea publicării acestora pe pagina de internet proprie.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea plafonului maxim al obligațiilor fiscale restante la bugetul local al Municipiului Dej în vederea anulării acestora.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Nr. II la Hotărârea Consiliului Local Nr. 132/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dej şi serviciile subordonate.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea despăgubirii Ministerului Afacerilor Interne, cu sumele investite în imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Crângului Nr. 1 (bloc V03), actualizate cu rata inflației până la data plății, conform Institutului Național de Statistică.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea despăgubirii S.C. ANY PRODCOM S.R.L. și LOTERIA ROMÂNĂ cu sumele investite în imobilul situat în Municipiul Dej, Strada Crângului Nr. 1 (bloc V03), actualizate cu rata inflației până la data plății, conform Institutului Național de Statistică.
 13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 20 de ani a Echipamentului radiologic pentru radiografii cu 2 detectori digitali către Spitalul  Municipal Dej
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului activității în regim de taxi sau în regim de închiriere în raza administrativ-teritorialǎ a Municipiului Dej.
 15. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close