Consiliul Local Dej se întrunește în cadrul unei noi ședințe.Vezi ce proiecte vor fi dezbătute


Consiliul Local al Municipiului Dej se întrunește în cadrul unei noi ședințe care va avea loc în data de 31 mai 2017, ora 14,00 în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Dej.

Pe ordinea de zi se afla următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii a 6 loturi în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală, conform Legii Nr. 15/2003, republicată.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din Pădurea Bungăr, Municipiul Dej”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate neutilizate din Pădurea Bungăr, Municipiul Dej”.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2017.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 13 din Regulamentul activității în regim de taxi sau în regim de închiriere în raza administrativ-teritorialǎ a Municipiului Dej.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea plata comisionului aferent plăților electronice a taxelor și impozitelor locale..

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public în comun de persoane prin curse regulate, în Contract de Servicii Publice conform Regulamentului C.E. Nr. 1.307/2007 al Parlamentului și al Consiliului European privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării doamnei Rus Claudia ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Dej, în Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Societății Transurb S.A. din data de 2 iunie 2017, pentru numirea administratorilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 109/2011.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Nr. II la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 132/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Dej și a serviciilor subordonate.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul I al anului 2017.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul al IV-lea al anului 2017.

12. Soluționarea unor probleme ale administrației publice locale.

Dosarele cu materialele prezentate la ordinea de zi pot fi ridicate de către consilieri, începând cu data de 24 mai 2017, ora 15,00 de la Secretariatul Consiliului Local din sediul Primăriei Municipiului Dej – Camera Nr. 15.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close