12 proiecte se află pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului Local Dej

Consiliul Local al Municipiului Dej se va întâlni în cadrul unei noi ședințe care va avea loc în data de 28 martie 2017, începând cu ora 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej.

Pe ordinea de zi au fost incluse următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice pentru Spitalul Municipal Dej pentru anul 2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioada de 20 ani a Aparatului de ventilație artificială către Spitalul Municipal Dej.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită pe o perioada de 20 ani către Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj, a Echipamentului pentru dotare Stația Ambulanța Dej.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Dej în Consiliul de administrație la Spitalul Municipal Dej.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Actului aditional Nr. 3 la Contractul de concesiune Nr. 12/4297 din data de 7 aprilie 1998.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr. 6962002, (poziția “418”) conform Anexei.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor de salubrizare ca urmare a influenței diferenței de transport pentru deșeurile menajere din Municipiul Dej la rampa din Odorheiul Secuiesc, a taxei de mediu și a creșterii salariului minim pe economie.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 109 din data de 31 august 2016.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special domnului consilier …. la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la S.C. Centrul “Agro Transilvania” S.A. Cluj din data de 12 aprilie 2017, ora 11°°.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 42 din data de 19 martie 2004.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Dej Nr. 109 din data de 13 noiembrie 2003.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbasnism.

13. Soluționarea unor probleme ale administrtației publice locale.

Dosarele cu materialele prezentate la ordinea de zi pot fi ridicate de către consilieri, începând cu data de 22 martie 2017, ora 15,00 de la Secretariatul Consiliului Local din sediul Primăriei Municipiului Dej – Camera Nr. 15.

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu