Anunț proiect la Primăria Dej

Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotarare privind aprobarea redistribuirii lotului pentru construire locuinta situat in Dej (str. G. Manzat, nr. 6), in baza Legii nr. 15/2003 republicata, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei municipiului Dej – Registratura/Compartimentul C.I.C., respectiv în format electronic pe adresa de e-mail primaria@dej.ro.

Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de 13.01.2017 pe site-ul Primăriei Municipiului Dej si la sediul Primăriei Municipiului Dej, str. 1 Mai nr. 2.

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu