Anunț proiect la Primăria Dej


Primarul Municipiului Dej propune spre dezbatere publică Proiect de hotarare privind aprobarea redistribuirii lotului pentru construire locuinta situat in Dej (str. G. Manzat, nr. 6), in baza Legii nr. 15/2003 republicata, însoțit Raportul de specialitate, întocmit de Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Dej.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei municipiului Dej – Registratura/Compartimentul C.I.C., respectiv în format electronic pe adresa de e-mail primaria@dej.ro.

Proiectul de hotărâre a fost publicat în data de 13.01.2017 pe site-ul Primăriei Municipiului Dej si la sediul Primăriei Municipiului Dej, str. 1 Mai nr. 2.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close