Dej

Primăria Dej anunță lansarea proiectului „Sprijin pregătitor pentru înființare GAL și realizare SDL”


Municipiul Dej în parteneriat cu S.C. LVA TRAINING CAMP SRL şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Cluj-Napoca Filiala Dej anunţă începerea proiectului “Sprijin pregătitor pentru înființare GAL <Dej> și realizare SDL”.

Proiectul este cofinanţat din PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020, iar durata de implementare a acestuia este de 4 luni, în perioada 16.08.2017 – 13.11.2017.

Valoarea totala a proiectului este de 222.243,64 lei.

Obiectivul general al proiectului are în vedere realizarea unui parteneriat public-privat prin care să se atingă obiectivele propuse ulterior prin SDL: combaterea saraciei şi a excluziunii sociale de la nivel urban.

Aşadar, obiectivul general vizeaza şi abordarea DLRC mobilizarea şi implicarea comunităţii dezavantajate şi a organizaţiilor locale, de la nivel urban, pentru a face paşii concreţi spre dezvoltarea lor într-un mod mai inteligent, mai durabil şi mai favorabil incluziunii, în concordanţă cu Strategia Europa 2020.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Înfiinţarea noului GAL (Grup de Acțiune Locală) conform cerinţelor DLRC pentru perioada de programare 2014-2020.

2. Analiza diagnostic a nevoilor şi problemelor populaţiei din zonele din teritoriul SDL, în special a ZUM pe care GAL va încerca să le soluţioneze prin SDL. Realizarea unui Studiu de referinţă.

3. Animarea partenerilor locali şi mobilizarea comunităţii marginalizate vizate de SDL.

4. Elaborarea SDL şi a listei indicative de intervenţii prin care GAL consideră ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala.

Detalii suplimentare se pot obţine de la Avramoni Emilia-Ioana, Manager de proiect – tel 0744533146 si la sediul Muncipiului Dej situat pe strada 1 MAI, Nr. 2.

 

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close