Ședință nouă la Consiliul Local Dej

Consilierii locali dejeni se întrunesc în cadrul unei noi ședințe care se va desfășura în data de 15 martie a.c. Întâlnirea va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Dej, începând cu ora 13:00.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice a proiectului “Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de Străzile: Unirii, Dobrogeanu Gherea, Ecaterina Teodoroiu, Avram Iancu, George Coșbuc, Regina Maria, Mircea cel Bătrân, Mărășești (între Mircea cel Bătrân și Gheorghe Sincai), Gheorghe Șincai, 1 Mai (între George Coșbuc și Ion Pop Reteganul), Crângului.”

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea politicii de parcare în aria de impact a proiectului: “Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbana reprezentat de Străzile: Unirii, Dobrogeanu Gherea, Ecaterina Teodoroiu, Avram Iancu, George Coșbuc, Regina Maria, Mircea cel Bătrân, Mărășești (între Mircea cel Bătrân și Gheorghe Șincai), Gheorghe Șincai, 1 Mai (între George Coșbuc și Ion Pop Reteganul), Crângului.”

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul “Reabilitarea și dotarea Creșei din Municipiul Dej, Strada Regina Maria, Nr. 19, județul Cluj”,

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Realizarea si dotarea grădiniței cu program prelungit Junior, Municipiul Dej Strada Înfrățirii Nr. 30.”

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program prelungit Lumea Piticilor, Municipiul Dej, Strada Aurora, Nr. 3.”

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Construire pod peste valea Jichiș (Salca) pe Strada Slatinei, în Municipiul Dej.”

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special doamnei consilier local Mihăestean Jorgeta Irina pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Societății Tetarom S.A. Cluj.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej însușit prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr. 969/2002, Anexa Nr. 3.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Dej însușit prin Hotărârea Consiliului Local Nr. 64/2001, atestat prin Hotărârea Guvernului Nr. 969/2002, Anexa 3 și înscrierea în Cartea funciară a bunurilor conform Anexei.

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu